Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


GM1280 patrí do skupiny "Sophisticated Radio" - dômyselná rádiostanica. Rádiostanica pracuje v štandardnom trunkovom protokole MPT1327 a zároveň je schopná prevádzky v konvenčnom móde. GM1280 je určená pre profesionálov, jej predný panel obsahuje veľký štvorriadkový grafický displej, plnú DTMF klávesnicu.Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 16 konvenčných kanálov
• Štvoriadkový 14 znakový displej
• Navigačné klávesy pre ovládanie MENU funkcii
• Plne telefónna klávesnica na prednom panely
• 7 ľubovoľne programovateľných tlačidiel
• 3 statusové LED-ky
Voice Storage - hlasový záznamík, modul pre ukladanie hlasových správ - štandard pre tento model
• Externý reproduktor 7.5W alebo 13W


Za príplatok je moźné doobjednať MAP27 "expanznú hlavu" stanice.
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• externý reproduktor (7.5W alebo 13W),
• elektrický kábel pre napojenie na batériu vozidla,
• štandardný mikrofón,
• inštalačná sada do vozidla


Pokiaľ si rádiostanicu objednáte bez doplnkov ( elektrický kábel, inštalačná sada, mikrofón ) bude Vám z ceny za kus odrátaných $ 34. Externý reproduktor bude dodaný. K rádiostanicic je možné dodať niekoľko ďalších doplnkov za zvýhodnené ceny za podmienky zakúpenia samotnej stanice. Informujte sa.


Pracovné pásma Cena
• VHF 136 - 174 MHz pri výkone 1-25W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 1-25W
Cena za jeden kus: $ 775, D.D.P. Bratislava

Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia MPT 1327 - rádiostanica pracuje v štandardnej trunkovej signalizácii MPT 1327 pre trunkové systémy.

• Konvenčný mód ( Carrier Squelch + PrivateLine ) -
možnosť použitia v konvenčnom móde pri výpadku trunkovej siete, alebo v samotnej konvenčnej sieti. Prepínanie medzi trunkovým a konvenčným módom je automatické, alebo manuálne. Použiteľných je 16 konvenčných kanálov.

• Až 60 konfigurovateľných individuálnych nastavení -
môžte si nastaviť, zmeniť pôvodné nastavenia ako je napríklad zmena názvu funkcie.

• Širokopásmový kanál a programovateľný kanálový odstup -
naprogramujte Vami požadovaný kanálový odstup 12.5, 20, 25 kHz.

• Možnosti pripojenia ostatných voliteľných modulov -
napríklad môžte pripojiť modul pre kódovanie zasielaných správ.

• X-Pand™ - jasný, kvalitný a čistý posluch aj v obzvlášť hlučnom prostredí.

• Plná DTMF kapacita -
DTMF klávesy priamo na prednom panely alebo na DTMF mikrofóne.

• Dátové správy -
každý trunkový systém umožňuje zasielanie krátkych dátových správ. Rádiostanica môže prijímať dátové správy.
• Dynamické preskupenie - pokiaľ je rádiostanica využívaná v skupine a / alebo v skupinách, je možné vykonať dynamické preskupenie do inej skupiny - nový team požiarnej ochrany pri záchranárskych akciách a podobne.

• Missed Call Alerts - udržuje v pamäti zoznam neprijatých hovorov, pričom užívateľa o tejto skutočnosti informuje krátkym pípnutím v časovej sekvencii.

• Car Radio Mute - stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.

• Externý alarm - túto funkciu je možné využiť pri pripojení varovného zariadenia vozidla pre signalizáciu príchodzieho hovoru ak je užívateľ mimo vozidla.

• Short Data Messages cez numerickú klávesnicu - v prípade jednoduchých oznamov bez potreby hlasovej komunikácie je možné pomocou numerickej klávesnice na rádiostanici zaslať dátovú správu. Táto funkcia je použiteľná len v trunkovom móde - trunkovej sieti.

• Contact list - môžte uložiť až 100 kontaktných čísiel iných užívateľov a jednoducho ich vyhľadať a vyvolať zo zoznamu.

• Užívateľsky editovateľný "Contact list" - v prípade zmeny kontaktu je možné záznam editovať - zmena čísla, mena

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.