Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


GM340 patrí do skupiny "Popular Radio" - populárna rádiostanica. Rádiostanica využíva 5 tónovú (Select5) signalizáciu. GM340 je ideálna pre profesionálnu dvojsmernú rádiovú komunikáciu a je určená pre pracovníkov, ktorí potrebujú byť stále v kontakte. Prednosťou je jej ľahké ovládanie.Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 6 kanálov
• 6 ľubovoľne programovateľných tlačidiel (vrátane kanálových tlačidiel
• 3 statusové LED-ky
• Interný reproduktor
• anténny konektor: BNC
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• interný reproduktor,
• elektrický kábel pre napojenie na batériu vozidla,
• štandardný mikrofón,
• inštalačná sada do vozidla


Pokiaľ si rádiostanicu objednáte bez doplnkov ( elektrický kábel, inštalačná sada, mikrofón ) bude Vám z ceny za kus odrátaných $ 34. K rádiostanicic je možné dodať niekoľko ďalších doplnkov za zvýhodnené ceny za podmienky zakúpenia samotnej stanice. Informujte sa.


Pracovné pásma Cena
• VHF 136 - 174 MHz pri výkone 1-25W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 1-25W
Cena za jeden kus: $ 400, D.D.P. Bratislava


Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia - rádiostanica využíva Select 5, Privat Line, Digital Privat Line.

• Kanálový odstup - zvoľte si Vami požadovaný kanálový odstup12,5 kHz / 25 kHz.

• VOX - hlasom ovládateľné vysielanie - nemusíte používať tlačidlo mikrofónu. Jednoducho použijete VOX funkciu a rádiostanica sa automaticky prepne, ak začnete hovoriť, do stavu vysielania.

• Programovateľné RF - výstupný výkon v rozsahu 1-25W. Naprogramujte si, alebo váš predajca, požadovaný výkon rádiostanice.

• Možnosti pripojenia ostatných voliteľných modulov ako napríklad : šifrovanie zasielaných správ, SmarTrunk ll

• Talkaround - opakované volanie . V prípade obsa-denia kanálu rádiostanica opätovne skúša spojenie

• X-Pand™ - jasný, kvalitný a čistý posluch aj v obzvlášť hlučnom prostredí.


• LoneWorker – osamelý pracovník - funkcia je určená jednotlivcom, ktorí sú mimo svojho teamu, respektíve pracujú ďaleko od svojej pracovnej skupiny. Pokiaľ takýto užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica sa automaticky prepne na režim núdze.
• Skanovanie kanálov - automatické vyhľadávanie voľného kanálu.

• Emergency Signalling - núdzová signalizácia - rádiostanica vysiela núdzový (tiesňový) signál vopred určenej osobe alebo skupine osôb. Núdzový signál môže obsahovať vopred definovanú správu, ktorá umožňuje príjímateľovi signálu okamžite určiť kde sa táto osoba , pracovník nachádza.

• Call Forward –presmerovanie príchodzích hovorov .

• Car Radio Mute - stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.

• Public Adress mode – verejná adresácia, identi-fikácia volajúceho účastníka.

• Externý alarm - túto funkciu je možné využiť pri pripojení varovného zariadenia vozidla pre signa-lizáciu príchodzieho hovoru ak je pracovník mimo vozidla.

• Režim megafonu - pridaním externého repro-duktoru je možné rádiostanicu použiť ako megafón.

• Dátové vlastnosti – rádiostanica môže slúžiť na prenos dát pomocou modemu.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.