Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


GM380 patrí do skupiny "Sophisticated Radio" - dômyselná rádiostanica. Rádiostanica využíva 5 tónovú (Select5) signalizáciu. GM380 je určená pre profesionálov, umožňujúca maximálny možný komfort pri rádiovej komunikácii. Jej predný panel obsahuje veľký štvorriadkový grafický displej, plnú DTMF klávesnicu.

Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 255 kanálov
• Štvoriadkový 14 znakový displej
• Navigačné klávesy pre ovládanie MENU funkcii
• Plne telefónna klávesnica na prednom panely
• 7 ľubovoľne programovateľných tlačidiel
• 3 statusové LED-ky
Voice Storage - hlasový záznamík, modul pre ukladanie hlasových správ - štandard pre tento model
• Externý reproduktor 7.5W alebo 13W
• anténny konektor: BNC
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• externý reproduktor (7.5W alebo 13W),
• elektrický kábel pre napojenie na batériu vozidla,
• štandardný mikrofón,
• inštalačná sada do vozidla


Pokiaľ si rádiostanicu objednáte bez doplnkov ( elektrický kábel, inštalačná sada, mikrofón ) bude Vám z ceny za kus odrátaných $ 34. Externý reproduktor bude dodaný. K rádiostanicic je možné dodať niekoľko ďalších doplnkov za zvýhodnené ceny za podmienky zakúpenia samotnej stanice. Informujte sa.


Pracovné pásma Cena
• VHF 136 - 174 MHz pri výkone 1-25W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 1-25W
Cena za jeden kus: $ 775, D.D.P. Bratislava


Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia - rádiostanica využíva Select 5, Privat Line, Digital Privat Line.

• Kanálový odstup - zvoľte si Vami požadovaný kanálový odstup12,5 kHz / 25 kHz.

• VOX - hlasom ovládateľné vysielanie - nemusíte používať tlačidlo mikrofónu. Jednoducho použijete VOX funkciu a rádiostanica sa automaticky prepne, ak začnete hovoriť, do stavu vysielania.

• Programovateľné RF - výstupný výkon v rozsahu 1-25W. Naprogramujte si, alebo váš predajca, požadovaný výkon rádiostanice.

• Možnosti pripojenia ostatných voliteľných modulov ako napríklad : šifrovanie zasielaných správ, SmarTrunk ll

• Talkaround - opakované volanie . V prípade obsa-denia kanálu rádiostanica opätovne skúša spojenie

• Kanálová pamäť - umožnuje zvoliť príslušný kanál jedným tlačidlom

• X-Pand™ - jasný, kvalitný a čistý posluch aj v obzvlášť hlučnom prostredí.


• Plná DTMF kapacita -
DTMF klávesy priamo na prednom panely alebo na DTMF mikrofóne.

• Skanovanie kanálov - automatické vyhľadávanie voľného kanálu.

• LoneWorker – osamelý pracovník - funkcia je určená jednotlivcom, ktorí sú mimo svojho teamu, respektíve pracujú ďaleko od svojej pracovnej skupiny. Pokiaľ takýto užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica sa automaticky prepne na režim núdze.
• Emergency Signalling - núdzová signalizácia - rádiostanica vysiela núdzový (tiesňový) signál vopred určenej osobe alebo skupine osôb. Núdzový signál môže obsahovať vopred definovanú správu, ktorá umožňuje príjímateľovi signálu okamžite určiť kde sa táto osoba , pracovník nachádza.

• Call Forward –presmerovanie príchodzích hovorov .

• Car Radio Mute - stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.

• Public Adress mode – verejná adresácia, identi-fikácia volajúceho účastníka.

• Status & Contact List – umožňuje na displeji zobrazovanie prevádzkových stavov rádiostanice, mená volajúcich, potvrďovanie typov volaní, ktoré sú odlíšené osobitnými zvukovými signalizáciami a naviac je umožnené zasielanie statusových ( text ) správ, ktoré sú vopred zadefinované.

• Missed Calls - udržuje v pamäti zoznam neprijatých hovorov.

• Externý alarm - túto funkciu je možné využiť pri pripojení varovného zariadenia vozidla pre signa-lizáciu príchodzieho hovoru ak je pracovník mimo vozidla.

• Režim megafonu - pridaním externého repro-duktoru je možné rádiostanicu použiť ako megafón.

• Dátové vlastnosti – rádiostanica môže slúžiť na prenos dát pomocou modemu.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.