Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


GM660 patrí do skupiny "Versatile Radio" - univerzálna rádiostanica. Rádiostanica pracuje v štandardnom trunkovom protokole MPT1327 a zároveň je schopná prevádzky v konvenčnom móde. GM660 je určená pre pracovníkov, ktorí majú vysoké nároky na rádiovú komunikáciu. Prednosťou je ľahké programovanie funkcii. Jej predný panel obsahuje jednoriadkový grafický displej s navigačnými klávesami.Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 16 konvenčných kanálov
• jednoriadkový 14 znakový displej
• Navigačné klávesy pre ovládanie MENU funkcii
• 4 ľubovoľne programovateľné tlačidlá
• 3 statusové LED-ky
Voice Storage - hlasový záznamík, modul pre ukladanie hlasových správ - štandard pre tento model
• Interný reproduktor
• anténny konektor: BNC
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• interný reproduktor
• elektrický kábel pre napojenie na batériu vozidla,
• štandardný mikrofón,
• inštalačná sada do vozidla


Pokiaľ si rádiostanicu objednáte bez doplnkov ( elektrický kábel, inštalačná sada, mikrofón ) bude Vám z ceny za kus odrátaných $ 34. K rádiostanicic je možné dodať niekoľko ďalších doplnkov za zvýhodnené ceny za podmienky zakúpenia samotnej stanice. Informujte sa.


Pracovné pásma Cena
• VHF 136 - 174 MHz pri výkone 1-25W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 1-25W
Cena za jeden kus: $ 650, D.D.P. Bratislava


Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia MPT1327 - rádiostanica pracuje v štandardnej trunkovej signalizácii MPT1327 pre trunkové systémy.

• Konvenčný mód ( Carrier Squelch + PrivateLine ) -
možnosť použitia v konvenčnom móde pri výpadku trunkovej siete, alebo v samotnej konvenčnej sieti. Prepínanie medzi trunkovým a konvenčným módom je automatické, alebo manuálne. Použiteľných je 16 konvenčných kanálov.

• 4 konfigurovateľné individuálne nastavenia -
môžte si nastaviť, zmeniť pôvodné nastavenia.

• Širokopásmový kanál a programovateľný kanálový odstup -
naprogramujte Vami požadovaný kanálový odstup 12.5, 20, 25 kHz.

• Možnosti pripojenia ostatných voliteľných modulov -
napríklad môžte pripojiť modul pre kódovanie zasielaných správ.

• X-Pand™ - jasný, kvalitný a čistý posluch aj v obzvlášť hlučnom prostredí.

• Missed Call Alerts - udržuje v pamäti zoznam neprijatých hovorov, pričom užívateľa o tejto skutočnosti informuje krátkym pípnutím v časovej sekvencii.
• Dynamické preskupenie - pokiaľ je rádiostanica využívaná v skupine a / alebo v skupinách, je možné vykonať dynamické preskupenie do inej skupiny - nový team požiarnej ochrany pri záchranárskych akciách a podobne.

• Plná DTMF kapacita -
funkcia je sprístupnená len s použitím DTMF tlačidlového mikrofónu.

• Car Radio Mute - stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.

• Externý alarm - túto funkciu je možné využiť pri pripojení varovného zariadenia vozidla pre signalizáciu príchodzieho hovoru ak je užívateľ mimo vozidla.

• Short Data Messages - v prípade jednoduchých oznamov bez potreby hlasovej komunikácie je možné pomocou numerickej klávesnice na rádiostanici zaslať dátovú správu. Táto funkcia je použiteľná len v trunkovom móde - trunkovej sieti len s požitím tlačidlového (DTMF) mikrofónu.

• Contact list - môžte uložiť až 100 kontaktných čísiel iných užívateľov a jednoducho ich vyhľadať a vyvolať zo zoznamu.

• Užívateľsky editovateľný "Contact list" - v prípade zmeny kontaktu je možné záznam editovať - zmena čísla, mena.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.