Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu GP340 radíme do kategórie “Popular Radio” – populárna rádiostanica. GP340 je konvenčná semiduplexná rádiostanica a je určená všetkým, ktorí potrebujú zostať stále v spojení. Rádiostanica GP340 môže jednoducho a ľahko zvýšiť Vašu produktivitu práce, pretože Vám umožní, aby ste boli stále v spojení a mohli sa plne sústrediť na Vašu prácu.Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 16 kanálov
• 16 pozičný otočný prepínač s polohou vypnutie
• Tlačidlo pre núdzovú signalizáciu, na vrchu
• 3 postranné tlačidlá
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• úchytka na odev,
• anténa (podľa pásma)
• batéria (Std. NiMH)

Pri objednaní rádiostanice si môžte vybrať rôzne batérie vyššej kapacity, ktoré sú ponúkané za zľavnené ceny.


Pracovné pásma Cena
• Low Band1 30 - 42 MHz pri výkone 6W
• Low Band2 36 - 50 MHz pri výkone 6W
• VHF1 136 - 174 MHz pri výkone 5W
• VHF2 300 - 350 MHz pri výkone 4W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 4W
Cena za jeden kus pre Low Band1, low Band2, VHF2 a UHF: $ 482, Bratislava

Cena za jeden kus pre VHF1: $ 459, Bratislava

Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia -Private Line™ a selektívna voľba 5-tich tónov (Select5)

• Kanálový odstup - 12,5/20/25kHz - programovo voliteľné

• VOX
- hlasom ovládateľný prenos - použitie náhlavnej súpravy VOX plne uvoľní Vaše ruky.

• Nastaviteľná úroveň výkonu - výstupný výkon rádiostanice sa dá nastaviť na dve úrovne, nízky výkon predlžuje životnosť batérie a vysoký výkon umožňuje rádiostanici prenos na dlhšiu vzdialenosť.

• Rozširovanie modulmi - ak požadujete rozšíriť funkčnosť rádiostanice môžte pridať jeden z nasledovných modulov:
Šifrovanie správ, utajenie hovoru.
SmarTrunk II - pre spojenie s trunkovou sieťou (MPT)
VoiceStorage - umožní uchovať a vyvolať hlasové správy.

• X-Pand - hlasová kompresia a nízkoúrovňové rozlíšenie hlasu. Jasná, čistá audio (zvuková) kvalita v hlučnom prostredí. Nízkoúrovňové rozlíšenie audio signálu umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý sa zvyčajne prejavuje v pauzách rozhovoru.
• Skanovanie kanálov - funkcia Vám umožní sledovanie a odpovedanie na prevádzku na jednotlivých kanáloch.

• Šepot - užívateľa je jasne počuť aj v prípade ak, hovorí do rádiostanice potichu.

• Osamotený pracovník - funkcia je určená jednotlivcom, ktorí pracujú ďaleko od svojej skupiny. Ak užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica prejde do režimu núdze.

• Presmerovanie hovoru - umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ užívateľ danej rádiostanice nemôže odpovedať na hovory osobne.

• Núdzová signalizácia /Emergency - rádiostanica vysiela volanie o pomoc vopred určenej osobe alebo skupine ľudí.


• Talkaround - aktiváciou tejto funkcie je umožnené komunikovať priamo s inou rádiostanicou aj na kanále, ktorý je využívaný pre spojenie cez repeater (prevádzač), pre miestnu komunikáciu medzi rádiostanicami.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.