Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu GP388 radíme do kategórie “Small Versatile Radio” – univerzálna rádiostanica. GP388 je rozmerovo malá, konvenčná semiduplexná rádiostanica a je určená všetkým, ktorí potrebujú zostať stále v spojení. Vlastnosti a funkcie rádiostanice sú zhodné s GP344, model GP388 je rozšírený o plnohodnotnú DTMF klávesnicu a displej


Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 255 kanálov
• Pozičný otočný prepínač s polohou vypnutie
• Tlačidlo pre núdzovú signalizáciu, na vrchu
• 2 postranné tlačidlá
• Jednoriadkový, 14 znakový displej
• 6 tlačidlová klávesnica pre ovládanie MENU
• Numerická klávesnica
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• úchytka na odev,
• obal proti prachu,
• anténa (podľa pásma)
• batéria (LiIon)

Pri objednaní rádiostanice si môžte vybrať rôzne batérie vyššej kapacity, ktoré sú ponúkané za zľavnené ceny.


Pracovné pásma Cena
• VHF 136 - 174 MHz pri výkone 5W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 4W
Cena za jeden kus: $ 695 Bratislava

Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia -Select5 (5 tónová signalizácia)

• Kanálový odstup - 12,5/20/25kHz - programovo voliteľné

• VOX
- hlasom ovládateľný prenos - použitie náhlavnej súpravy VOX plne uvoľní Vaše ruky.

• Nastaviteľná úroveň výkonu - výstupný výkon rádiostanice sa dá nastaviť na dve úrovne, nízky výkon predlžuje životnosť batérie a vysoký výkon umožňuje rádiostanici prenos na dlhšiu vzdialenosť.

• X-Pand - hlasová kompresia a nízkoúrovňové rozlíšenie hlasu. Jasná, čistá audio (zvuková) kvalita v hlučnom prostredí. Nízkoúrovňové rozlíšenie audio signálu umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý sa zvyčajne prejavuje v pauzách rozhovoru.
• Šepot - užívateľa je jasne počuť aj v prípade ak, hovorí do rádiostanice potichu.

• Time out/Timer - obmedzuje čas, po ktorom môže užívateľ súvisle vysielať. Táto funkcia umožňuje efektívnejšie využitie kanálu v tomto type prevádzky (semiduplex).

• Osamotený pracovník - funkcia je určená jednotlivcom, ktorí pracujú ďaleko od svojej skupiny. Ak užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica prejde do režimu núdze.

• Presmerovanie hovoru - umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ užívateľ danej rádiostanice nemôže odpovedať na hovory osobne.

• Núdzová signalizácia /Emergency - rádiostanica vysiela volanie o pomoc vopred určenej osobe alebo skupine ľudí.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.