Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu GP640 radíme do skupiny „ Popular Radio „ – populárna rádiostanica. GP640 je rádiostanica vhodná pre profesionálov, ktorí vyžadujú neustály kontakt vo svojom pracovnom tíme. Rádiostanica využíva signalizáciu MPT1327 pre trunkové systémy. Okrem trunkového módu je rádiostanica schopná pracovať aj v konvenčnom móde.
Hardwareové vlastnosti Obsah doddávky
• 16 konvenčných kanálov
• 16 pozičný otočný prepínač s polohou vypnutie
• Tlačidlo pre núdzovú signalizáciu, na vrchu

• 3 postranné tlačidlá
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• úchytka na odev,
• anténa (podľa pásma)
• batéria (Std. NiMH)

Pri objednaní rádiostanice si môžte vybrať rôzne batérie vyššej kapacity, ktoré sú ponúkané za zľavnené ceny.


Pracovné pásma Cena
• VHF1 136 - 174 MHz pri výkone 5W
• VHF2 300 - 350 MHz pri výkone 4W
• UHF1 403 - 470 MHz pri výkone 4W
• UHF2 465 - 527 MHz pri výkone 4W
Cena za jeden kus v VHF1, UHF1, UHF2: $ 489, Bratislava

Cena za jeden kus v VHF2: $ 513, Bratislava

Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia - MPT1327 zahŕňa MPT1343, Regionet 43 a prevádzkové režimy ANN.

• Kanálový odstup - 12,5/20/25 kHz, programovo voliteľný

• Rozšíritelnosť voliteľnými moduly - vlastnosti tejto rádiostanice môžete rozšíriť pridaním voliteľných modulov.

• X-Pand hlasová kompresia a nízkoúrovňové rozlíšenie hlasu. Jasná, čistá audio (zvuková) kvalita v hlučnom prostredí. Nízkoúrovňové rozlíšenie audio signálu umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý sa zvyčajne prejavuje v pauzách rozhovoru.
• Použiteľnosť vo viacerých systémoch - rádiostanice sa dajú konfigurovať pre 2 systémy (buď v MPT a / alebo konvenčných systémoch).

• Dynamické preskupovanie - umožňuje prekonfigurovať rádiostanicu na diaľku a uložiť identifikáciu skupiny v zrozumiteľnej alfanumerickej forme.

• Signalizácia zmeškaných hovorov - rádiostanica si pamätá hovory prijaté v dobe neprítomnosti užívateľa a pripomína mu nezodpovedané správy.

• Talkgroup Select - nastavenie a výber hovorových skupín aj pre konvenčný mód.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.