Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu GP680 radíme do kategórie “Versatile Radio” – univerzálna rádiostanica. GP680 je trunková rádiostanica pre MPT1327 trunkové systémy s možnoštou prevádzky v konvenčnom móde. rádiostanica je vhodná pre rozvíjajúce sa organizácie z dôvodu svojej jedinečnej mnohostrannosti. V prípade potreby je možné GP680 ľahko preprogramovať priamo v teréne.Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 16 znakový jednoriadkový displej
• 16 konvenčných kanálov
• 6 tlačidlová klávesnica pre ovládanie MENU
• Numerická klávesnica
• Tlačidlo pre núdzovú signalizáciu, na vrchu
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• úchytka na odev,
• anténa (podľa pásma)
• batéria (Std. NiMH)

Pri objednaní rádiostanice si môžte vybrať rôzne batérie vyššej kapacity, ktoré sú ponúkané za zľavnené ceny.


Pracovné pásma Cena
• VHF1 136 - 174 MHz pri výkone 5W
• VHF2 300 - 350 MHz pri výkone 4W
• UHF1 403 - 470 MHz pri výkone 4W
• UHF2 465 - 527 MHz pri výkone 4W
Cena za jeden kus v VHF1, UHF1, UHF2: $ 619, Bratislava

Cena za jeden kus v VHF2: $ 650, Bratislava


Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.
Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia - MPT1327 zahŕňa MPT1343, Regionet 43 a prevádzkové režimy ANN.

• Kanálový odstup - 12,5/20/25 kHz, programovo voliteľný

• Rozšíritelnosť voliteľnými moduly - vlastnosti tejto rádiostanice môžete rozšíriť pridaním voliteľných modulov.

• X-Pand hlasová kompresia a nízkoúrovňové rozlíšenie hlasu. Jasná, čistá audio (zvuková) kvalita v hlučnom prostredí. Nízkoúrovňové rozlíšenie audio signálu umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý sa zvyčajne prejavuje v pauzách rozhovoru.

• Použiteľnosť vo viacerých systémoch - rádiostanicu je možné konfigurovať pre 4 systémy (buď v MPT a / alebo konvenčných systémoch).
• Dynamické preskupovanie - umožňuje prekonfigurovať rádiostanicu na diaľku a uložiť identifikáciu skupiny v zrozumiteľnej alfanumerickej forme.

• Talkgroup Select - nastavenie a výber hovorových skupín aj pre konvenčný mód.

• Signalizácia zmeškaných hovorov - rádiostanica si pamätá hovory prijaté v dobe neprítomnosti užívateľa a pripomína mu nezodpovedané správy.

• Jednoduchosť použitia - Rapidcall – jednoduchá voľba čísla, ľahko použiteľné menu a alfanumerický telefónny adresár/zoznam kontaktov umožňuje jednoducho využitť plný výkon.

• Informácie pre užívateľa - 1-riadkový alfanumerický displej ukazuje stav batérie a kvalitu signálu. Na príchodzie hovory rádiostanice upozorňuje odlišnými tónmi a identifikuje volajúceho.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.