Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu GP688 radíme do kategórie “Small Versatile Radio” – univerzálna rádiostanica. GP688 je rozmerovo malá trunková rádiostanica pre MPT1327 trunkové systémy s možnoštou prevádzky v konvenčnom móde. Rádiostanica je vhodná pre rozvíjajúce sa organizácie z dôvodu svojej jedinečnej mnohostrannosti. V prípade potreby je možné GP688 ľahko prestaviť do inej hovorovej skupiny podľa potreby priamo v teréne.Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 16 konvenčných kanálov
• Pozičný otočný prepínač s polohou vypnutie
• Tlačidlo pre núdzovú signalizáciu, na vrchu
• 2 postranné tlačidlá
• Jednoriadkový, 14 znakový displej
• 6 tlačidlová klávesnica pre ovládanie MENU
• Numerická klávesnica
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• úchytka na odev,
• obal proti prachu,
• anténa (podľa pásma)
• batéria (Std. LiIon)

Pri objednaní rádiostanice si môžte vybrať rôzne batérie vyššej kapacity, ktoré sú ponúkané za zľavnené ceny.


Pracovné pásma Cena
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 4W
Cena za jeden kus: $ 649, Bratislava

Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.
Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia - MPT1327 zahŕňa MPT1343, Regionet 43 a prevádzkové režimy ANN.

• Kanálový odstup - 12,5/20/25 kHz, programovo voliteľný

• X-Pand hlasová kompresia a nízkoúrovňové rozlíšenie hlasu. Jasná, čistá audio (zvuková) kvalita v hlučnom prostredí. Nízkoúrovňové rozlíšenie audio signálu umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý sa zvyčajne prejavuje v pauzách rozhovoru.

• Použiteľnosť vo viacerých systémoch - rádiostanicu je možné konfigurovať pre 4 systémy (buď v MPT a / alebo konvenčných systémoch).

• Talkgroup Select - nastavenie a výber hovorových skupínaj pre konvenčný mód.
• Dynamické preskupovanie - umožňuje prekonfigurovať rádiostanicu na diaľku a uložiť identifikáciu skupiny v zrozumiteľnej alfanumerickej forme.

• Signalizácia zmeškaných hovorov - rádiostanica si pamätá hovory prijaté v dobe neprítomnosti užívateľa a pripomína mu nezodpovedané správy.

• Jednoduchosť použitia - Rapidcall – jednoduchá voľba čísla, ľahko použiteľné menu a alfanumerický telefónny adresár/zoznam kontaktov umožňuje jednoducho využitť plný výkon.

• Informácie pre užívateľa - 1-riadkový alfanumerický displej ukazuje stav batérie a kvalitu signálu. Na príchodzie hovory rádiostanice upozorňuje odlišnými tónmi a identifikuje volajúceho.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.