Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu CM340 radíme do kategórie "Commercial Series" - komerčná séria. K jej prednostiam patrí jednoduché ovládanie vdaka jednoznakovému displeju, k dispozícií je 10 komunikačných kanálov a dve programovateľné tlačidlá, ktoré ponúkajú až 4 funkcie na jedno stlačenie. CM340 je konvenčná rádiostanica s podporou signalizácie Select 5. Ak vyžadujete viac komunikačných kanálov, alebo viac funkcií, vyberte si iný model z ponuky rádiostaníc série Commercial.

Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 10 kanálov
• 2 programovateľné tlačidlá
• 3 statusové LED-ky
• interný reproduktor
• anténny konektor : BNC
• rádiostanica,
• interný reproduktor,
• elektrický kábel pre napojenie na batériu vozidla,
• kompaktný mikrofón,
• inštalačná sada do vozidla

V dodávke nie je užívateľský manuál, môžte si ho doobjednať buď v tlačenej forme alebo na CD ROMe za cenu $1.

Pokiaľ si rádiostanicu objednáte bez doplnkov ( inštalačná sada, mikrofón ) bude Vám z ceny za kus odrátaných $ 40.Elektrický kábel bude naďalej súčasťou dodávky. K rádiostanicic je možné dodať niekoľko ďalších doplnkov za zvýhodnené ceny za podmienky zakúpenia samotnej stanice. Informujte sa.


Pracovné pásma Cena
• MB: 66-88 MHz, 1-25W
• VHF: 146-174 MHz, 1-25W
• UHF R1: 403-440 MHz, 1-25W
• UHF R2: 438-470 MHz, 1-25W
Cena za jeden kus: $ 350, Bratislava


Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Signalizácia - Select 5 (5 tónová)

• Kanálový odstup - zvoľte si Vami požadovaný kanálový odstup12,5 / 25 kHz.

• Programovateľné RF - naprogramujte si, alebo váš predajca, požadovaný výkon rádiostanice.

• X-Pand™ - jasný, kvalitný a čistý posluch aj v obzvlášť hlučnom prostredí.

• DTMF kapacita -
rádiostanica podporuje DTMF vlastnosti s použitím DTMF mikrofónu.

• Skanovanie kanálov - automatické vyhľadávanie voľného kanálu.

• Emergency Signalling - núdzová signalizácia - rádiostanica vysiela núdzový (tiesňový) signál vopred určenej osobe alebo skupine osôb. Núdzový signál môže obsahovať vopred definovanú správu, ktorá umožňuje príjímateľovi signálu okamžite určiť kde sa táto osoba , pracovník nachádza.

• Call Forward –presmerovanie príchodzích hovorov.

• Car Radio Mute - stlmenie autorádia pri prijímaní hovoru a počas hovoru.
• LoneWorker – osamelý pracovník - funkcia je určená jednotlivcom, ktorí sú mimo svojho teamu, respektíve pracujú ďaleko od svojej pracovnej skupiny. Pokiaľ takýto užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica sa automaticky prepne na režim núdze.

• Externý alarm - túto funkciu je možné využiť pri pripojení varovného zariadenia vozidla pre signa-lizáciu príchodzieho hovoru ak je pracovník mimo vozidla.

• Public Address mode – verejná adresácia, identi-fikácia volajúceho účastníka.

• VOX - hlasom ovládateľné vysielanie - nemusíte používať tlačidlo mikrofónu. Jednoducho použijete VOX funkciu a rádiostanica sa automaticky prepne, ak začnete hovoriť, do stavu vysielania.

• Talkaround - opakované volanie . V prípade obsa-denia kanálu rádiostanica opätovne skúša spojenie• Výhody pre Váš rozpočet - k rádiostanici môžte používať doplnky zo starších modelov rádiostaníc Motorola GM300, GM350, GM900.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.