Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Rádiostanicu GP360 radíme do kategórie “Versatile Radio” – univerzálna rádiostanica. GP360 je konvenčná rádiostanica vhodná pre rozvíjajúce sa organizácie z dôvodu svojej jedinečnej mnohostrannosti. V prípade potreby je možné GP360 ľahko preprogramovať priamo v teréne. Rádiostanica má totožné vlastnosti ako GP340, pričom je rozšírená o displej a 6 kláves pre ovládanie funkcii.

Hardwareové vlastnosti Obsah dodávky
• 14 znakový jednoriadkový alfanumerický displej
• 6 tlačidlová klávesnica pre ovládanie MENU
• 255 kanálov
• Otočný plynulý prepínač
• 3 postranné tlačidlá
• rádiostanica,
• užívateľský manuál,
• úchytka na odev,
• anténa (podľa pásma)
• batéria (Std. NiMH)

Pri objednaní rádiostanice si môžte vybrať rôzne batérie vyššej kapacity, ktoré sú ponúkané za zľavnené ceny.


Pracovné pásma Cena
• VHF 136 - 174 MHz pri výkone 5W
• UHF 403 - 470 MHz pri výkone 4W
Cena za jeden kus: $ 529, Bratislava

Pre stanovenie zľavy pre odber viacerých kusov rádiostaníc nás kontaktujte.


Vlastnosti a funkcie
• Displej - zobrazuje stav batérie, kvalitu signálu ako aj MENU rádiostanice. Displej v spolupráci s tlačidlami umožní prístup k MENU. Tlačidlá pod displejom intuitívne navádzajú ku správnej a efektívnej obsluhe rádiostanice.
Displej v GP360 vám ďalej umožní zobraziť:
- Rapidcall : rýchle vyhľadanie čísla požadovanej rádiostanice z telefónneho adresára,
- Caller ID : identifikácia volajúceho,
- Status Messages - príjem a zasielanie alfanumerických statusových správ bez vplyvu na hlasovú komunikáciu.

• Signalizácia -Private Line™ a selektívna voľba 5-tich tónov (Select5)

• Kanálový odstup - 12,5/20/25kHz - programovo voliteľné

• VOX - hlasom ovládateľný prenos - použitie náhlavnej súpravy VOX plne uvoľní Vaše ruky.

• Nastaviteľná úroveň výkonu - výstupný výkon rádiostanice sa dá nastaviť na dve úrovne, nízky výkon predlžuje životnosť batérie a vysoký výkon umožňuje rádiostanici prenos na dlhšiu vzdialenosť.

• Rozširovanie modulmi - ak požadujete rozšíriť funkčnosť rádiostanice môžte pridať jeden z nasledovných modulov:
Šifrovanie správ, utajenie hovoru.
SmarTrunk II - pre spojenie s trunkovou sieťou (MPT)
VoiceStorage - umožní uchovať a vyvolať hlasové správy.
• X-Pand - hlasová kompresia a nízkoúrovňové rozlíšenie hlasu. Jasná, čistá audio (zvuková) kvalita v hlučnom prostredí. Nízkoúrovňové rozlíšenie audio signálu umožňuje ďalšie zlepšenie kvality posluchu redukcie šumu, ktorý sa zvyčajne prejavuje v pauzách rozhovoru.

• Skanovanie kanálov - funkcia Vám umožní sledovanie a odpovedanie na prevádzku na jednotlivých kanáloch.

• Šepot - užívateľa je jasne počuť aj v prípade ak, hovorí do rádiostanice potichu.

• Osamotený pracovník - funkcia je určená jednotlivcom, ktorí pracujú ďaleko od svojej skupiny. Ak užívateľ neodpovedá na varovný signál, rádiostanica prejde do režimu núdze.

• Presmerovanie hovoru - umožňuje presmerovať hovory na inú rádiostanicu, pokiaľ užívateľ danej rádiostanice nemôže odpovedať na hovory osobne.

• Núdzová signalizácia /Emergency - rádiostanica vysiela volanie o pomoc vopred určenej osobe alebo skupine ľudí.


• Talkaround - aktiváciou tejto funkcie je umožnené komunikovať priamo s inou rádiostanicou aj na kanále, ktorý je využívaný pre spojenie cez repeater (prevádzač), pre miestnu komunikáciu medzi rádiostanicami.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.