Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

.


Vyberte si Vašu rádiostanicu. V našej ponuke nájdete vozidlové, ručné, konvenčné, trunkové, PMR stanice, ...


GP séria ručných rádiostaníc P séria ručných rádiostaníc
Praktické
Populárne
Univerzálne
Dômyselné
GP320
konvenčná
GP140
konvenčná
GP360
konvenčná
GP1280
trunková
GP340
konvenčná
GP380
konvenčná
GP344
konvenčná
GP388
konvenčná
GP640
trunková
GP680
trunková
GP644
trunková
.GP688
trunková
.
  • P 020 / P 030 konvenčné stanice
  • P 040 / P 080 výroba zrušená


PMR446 stanice
Nepotrebujete žiadne povolenie k vysielaniu, neplatíte žiadne mesačné poplatky za prevádzku.
Commercial Series
GM séria vozidlových rádiostaníc
Ručné
Vozidlové
CP040
4 chan., PL/MDC
CM140
8 chan., PL/MDC
CP140
16 chan., PL/MDC
CM160
64 chan., PL/MDC
CP160
32 chan., PL/MDC
CM340
10 chan., Select 5
CP180
64 chan., PL/MDC
CM360
100 chan., Select 5

Populárne
Univerzálne
Dômyselné
GM140
konvenčná
GM160
konvenčná
GM380
konvenčná
GM340
konvenčná
GM360
konvenčná
GM1280
trunková
GM640
trunková
GM660
trunkováGM Series Data Box
Pri každom popise rádiotanice nájdete cenu uvedenú v USD. Táto cena je tzv. konečná doporučovaná cena. Na túto cenu teraz uplatňujete 20% zľavu.

Tieto stranky su archiv 1990-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk.